ตั๋วที่ซื้อก่อนวันที่ 14 มกราคม 2556 สามารถใช้เดินทางได้ปกติ
*
ตารางการเดินรถ
ตรวจสอบตารางการเดินรถ
เพื่อวางแผนการเดินทาง...

  • การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • ข่าวประชาสัมพันธ์การรถไฟฯ
  • การท่องเที่ยวบนรถไฟไทย

  •